Nyheder og artikler fra Foreningen Åndsfrihed

Du må gerne tro på demokratiet, men ikke på Gud

Politiske ungdomsorganisationer skal ifølge et nyt lovforslag have ret til at komme ud på ungdomsuddannelserne. Religiøse forkyndere skal derimod ikke. Forslaget vil fremme den politiske samtale på gymnasier og lignende, men er snarere et udtryk for topstyring af, hvem der må tale med 1.g’erne – og hvordan de skal tales til Af Ingrid Ank, formand for ...

Høringssvar vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner

juni 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Mail: AARJK@uvm.dk, sags nr.: 22/05191   Høringssvar ang. forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) Fra Foreningen Åndsfrihed Regeringens lovforslag om ...

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed?

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed? Oplæg om forskningsfrihed og åndsfrihed v. professor em. Heine Andersen Respons fra Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet Vartov 23. marts 2022 kl. 17-18.30 Professor em. Heine Andersen har igennem mange år hævdet, at det står sløjt til med forskningsfriheden i Danmark – også sammenlignet med de lande, vi ellers ...