Nyheder og artikler fra Foreningen Åndsfrihed

’Civil ulydighed’ er folkeskolelæreres særlige speciale

En undersøgelse af brugen af udtrykket ’civil ulydighed’ på folkeskolen.dk afslører noget om, hvad der er særligt for lærergerningen: Modsat fx sygeplejersker, der ’bare’ skal redde vores liv, skal læreren nemlig både lære eleverne at holde loven og at lave den – og måske lave den om. En lærer er derfor altid lidt ’på kant ...

Et ægte dilemma: Forbud mod drengeomskæring til debat

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne/10. kl. Lærervejledning, elevmateriale og samtalekort   Debatten om drengeomskæring er noget af det mest dilemmafyldte. Diskussionen dukker op med jævne mellemrum i Danmark, bl.a. da der i 2020 blev rejst et borgerforslag om et forbud mod drengeomskæring. Hver gang debatten blusser op, er det forbundet med voldsomme diskussioner og hårde beskyldninger fra både tilhængere og ...

Du må gerne tro på demokratiet, men ikke på Gud

Politiske ungdomsorganisationer skal ifølge et nyt lovforslag have ret til at komme ud på ungdomsuddannelserne. Religiøse forkyndere skal derimod ikke. Forslaget vil fremme den politiske samtale på gymnasier og lignende, men er snarere et udtryk for topstyring af, hvem der må tale med 1.g’erne – og hvordan de skal tales til Af Ingrid Ank, formand for ...

Høringssvar vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner

juni 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Mail: AARJK@uvm.dk, sags nr.: 22/05191   Høringssvar ang. forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) Fra Foreningen Åndsfrihed Regeringens lovforslag om ...