Nyheder og artikler fra Foreningen Åndsfrihed

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed?

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed? Oplæg om forskningsfrihed og åndsfrihed v. professor em. Heine Andersen Respons fra Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet Vartov 23. marts 2022 kl. 17-18.30 Professor em. Heine Andersen har igennem mange år hævdet, at det står sløjt til med forskningsfriheden i Danmark – også sammenlignet med de lande, vi ellers ...

Muhammedtegningerne og ytringsfrihedens to cirkler

Muhammedkrisen handlede ikke udelukkende om forholdet mellem islam og såkaldt vestlige værdier. Den er også et eksempel på en problematik, som viser sig inden for andre diskussioner om ytringsfrihed: Skal alt det, vi ikke kan lide at se eller læse, af den grund være forbudt? Muhammedkrisen er derfor ’godt materiale’ til at illustrere vigtigheden af, ...

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelsen vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, straffelovens § 136, stk. 3).   4. januar 2022   Til Justitsministeriet Att: Strafferetskontoret Sagsbehandler: Henrik Overgaard Morsing Sagsnr.: 2021-731-0080 Høringssvar til: Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af ...