Presse

En oversigt over Åndsfriheds tilstedeværelse i den offentlige debat

Nyheder og artikler fra Foreningen Åndsfrihed

Tale fra den stiftende generalforsamlling

Ove Korsgaards festtale fra den stiftende generalforsamling, 16.04.2018 Åndsfrihed under pres Men hvilket pres og hvorfra? Den tidligere undervisningsminister Knud Heinesen har meget rammende sagt, at Folketingets vedtagelse af, hvad der er formålet med skolen, er udtryk for, ”hvilke væsentlige værdier, der skønnes at have almindelig tilslutning i befolkningen. Folkeskolens formålsparagraf bliver dermed samfundets trosbekendelse til fælles værdier”. Første ...