Author Archives

Du må gerne tro på demokratiet, men ikke på Gud

Politiske ungdomsorganisationer skal ifølge et nyt lovforslag have ret til at komme ud på ungdomsuddannelserne. Religiøse forkyndere skal derimod ikke. Forslaget vil fremme den politiske samtale på gymnasier og lignende, men er snarere et udtryk for topstyring af, hvem der må tale med 1.g’erne – og hvordan de skal tales til Af Ingrid Ank, formand for ...

Høringssvar vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner

juni 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Mail: AARJK@uvm.dk, sags nr.: 22/05191   Høringssvar ang. forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) Fra Foreningen Åndsfrihed Regeringens lovforslag om ...

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed?

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed? Oplæg om forskningsfrihed og åndsfrihed v. professor em. Heine Andersen Respons fra Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet Vartov 23. marts 2022 kl. 17-18.30 Professor em. Heine Andersen har igennem mange år hævdet, at det står sløjt til med forskningsfriheden i Danmark – også sammenlignet med de lande, vi ellers ...

Podcast

Podcast Åndsfrihed i tilbageblik Hvordan står det til med åndsfriheden i Danmark, når man ser på de politiske diskussioner i et langsynet tilbageblik? Marianne Jelved (R) har været medlem af folketinget siden 1987, og ved næste valg siger hun farvel og tak. I en samtale med Daniel Toft Jakobsen (S), der fandt sted på Vartov den 6. ...

Muhammedtegningerne og ytringsfrihedens to cirkler

Muhammedkrisen handlede ikke udelukkende om forholdet mellem islam og såkaldt vestlige værdier. Den er også et eksempel på en problematik, som viser sig inden for andre diskussioner om ytringsfrihed: Skal alt det, vi ikke kan lide at se eller læse, af den grund være forbudt? Muhammedkrisen er derfor ’godt materiale’ til at illustrere vigtigheden af, ...

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelsen vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, straffelovens § 136, stk. 3).   4. januar 2022   Til Justitsministeriet Att: Strafferetskontoret Sagsbehandler: Henrik Overgaard Morsing Sagsnr.: 2021-731-0080 Høringssvar til: Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af ...

Der er forskel på, hvad skolelæreren og præsten må ytre. Det er problematisk

I et frit demokrati skal det ikke være kriminelt at udtrykke en holdning. Og det er dybt problematisk, at der eksisterer en lov, der netop kriminaliserer holdningstilkendegivelser. At loven kun gælder i forbindelse med religiøs oplæring og ikke i alle mulige andre sammenhænge, gør den ikke mindre problematisk. Tværtimod. Af Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed Bragt ...

Vi må forsvare retten til at krænke

Der er to problemer, ikke ét: Der er problemer med hate speech mv. på sociale medier, men det er også et problem, når mennesker eller grupper af mennesker forbeholder sig en ret til ikke at blive krænket. Og man skal ikke løse det første problem ved at give de sidste ret Ingrid Ank, formand for Foreningen ...