Author Archives

27 forslag til mere åndsfrihed

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer? 27 forslag til mere åndsfrihed   forORD Det går den forkerte vej for friheden. Der bliver færre frie demokratier i verden, og der sker alvorlige indskrænkninger i grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forskningsfrihed og foreningsfrihed. Udviklingen er ikke ganske ny, men Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 satte ...

Det mest dilemmafyldte

Diskussionen af drengeomskæring er ikke bare et af de mest dilemmafyldte spørgsmål – det rammer også lige ned i en række kernespørgsmål i religions- og samfundsfagsundervisningen i forhold til det at være et (frit) individ i et (fælles) samfund Af Ingrid Ank, formand Foreningen Åndsfrihed ”Passiv rygning er meget sundhedsfarligt. Alligevel forbyder vi ikke forældre til små ...

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer?

27 forslag til mere åndsfrihed Åben debat med Alex Vanopslagh (LA) og Ida Auken (S) 22. marts kl. 16-17 på Vartov i København   Skal der undervises i åndsfrihed på danske asylcentre? Skal åndsfrihed skrives ind i friskoleloven? Skal forskningsfriheden styrkes? Skal navnelovgivningen liberaliseres? Skal vi indføre to valgfrie helligdage for alle – uanset tro eller livssyn? Foreningen Åndsfrihed har ...

Skal demokrati forsvares med kanoner?

Kampen om definitionen på demokratiet i 1930’erne og 1940’erne – og i dag v/ lektor Esther Oluffa Pedersen Nogle blev modstandsmænd, andre blev nazismens støtter, og andre igen valgte – modvilligt eller beredvilligt – samarbejdspolitikken. Og efter krigen viste modsætningerne sig på ny, men nu i nye konstellationer. I anledning af udgivelsen af antologien Åndsfrihed i det moderne ...

’Civil ulydighed’ er folkeskolelæreres særlige speciale

En undersøgelse af brugen af udtrykket ’civil ulydighed’ på folkeskolen.dk afslører noget om, hvad der er særligt for lærergerningen: Modsat fx sygeplejersker, der ’bare’ skal redde vores liv, skal læreren nemlig både lære eleverne at holde loven og at lave den – og måske lave den om. En lærer er derfor altid lidt ’på kant ...

Et ægte dilemma: Forbud mod drengeomskæring til debat

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne/10. kl. Lærervejledning, elevmateriale og samtalekort   Debatten om drengeomskæring er noget af det mest dilemmafyldte. Diskussionen dukker op med jævne mellemrum i Danmark, bl.a. da der i 2020 blev rejst et borgerforslag om et forbud mod drengeomskæring. Hver gang debatten blusser op, er det forbundet med voldsomme diskussioner og hårde beskyldninger fra både tilhængere og ...

Du må gerne tro på demokratiet, men ikke på Gud

Politiske ungdomsorganisationer skal ifølge et nyt lovforslag have ret til at komme ud på ungdomsuddannelserne. Religiøse forkyndere skal derimod ikke. Forslaget vil fremme den politiske samtale på gymnasier og lignende, men er snarere et udtryk for topstyring af, hvem der må tale med 1.g’erne – og hvordan de skal tales til Af Ingrid Ank, formand for ...

Høringssvar vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner

juni 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Mail: AARJK@uvm.dk, sags nr.: 22/05191   Høringssvar ang. forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) Fra Foreningen Åndsfrihed Regeringens lovforslag om ...

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed?

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed? Oplæg om forskningsfrihed og åndsfrihed v. professor em. Heine Andersen Respons fra Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet Vartov 23. marts 2022 kl. 17-18.30 Professor em. Heine Andersen har igennem mange år hævdet, at det står sløjt til med forskningsfriheden i Danmark – også sammenlignet med de lande, vi ellers ...