Author Archives

Oplæg ved ’Høring over lovforslag L 65 på Christiansborg

Hvilken indvirkning har forslaget på ’Den danske religionsmodel’, og hvorfor er det vigtigt, at ’skrifter af særlig religiøs betydning’ ikke nyder særlig beskyttelse Oplæg ved ’Høring over lovforslag L 65 (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund)’, Landstingssalen på Christiansborg den 22. november 2023 Af Ingrid Ank, formand for ...

At være religiøs er ikke at være mere sær eller farlig end at være politiker

Religion indgår i vores fælles offentlighed på lige fod med alt muligt andet, som mennesker bringer med sig – og som derfor også må kunne tåle samme grad af kritik, som alt muligt andet, skriver Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed Af Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed Hvad er sammenhængen mellem ’utilbørlighedsloven’ og den libanesiske præst Linda ...

Høringssvar – lov om ændring af straffeloven

Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’   september 2023   Foreningen Åndsfrihed arbejder på at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og at indskrænke ytringsfriheden specifikt i forhold til religion. ...

Pressemeddelelse: ”En koranafbrænding er en ytring…”

Foreningen Åndsfriheds høringssvar ang. det såkaldte ’Forbud mod koranafbrændinger’ Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’ september 2023 Foreningen Åndsfrihed arbejder for at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og ...

Den tredje tolerance

Af Michael Agerbo Mørch, Næstformand i Foreningen Åndsfrihed Vi er mange – også i kirken – der forsøger at forstå tidens debatkultur, særligt når det kommer til identitetspolitikkens glohede emner. Det er vanskeligt at finde rund i, hvad der gælder som gyldige argumenter i en tid, hvor mit eget indre ses som et væsentligt parameter for ...

Åndsfrihed kommer med en pris

Michael Agerbo Mørch ph.d., adjunkt på Fjellhaug International University College Næstformand i foreningen Åndsfrihed   I 1975 indskrev folketinget „åndsfrihed“ i skoleloven. Med den prægnante formulering om at skolens virke skal være præget af „åndsfrihed, ligeværd og demokrati“ var det sekulære samfunds trosbekendelse angivet, som socialdemokraten Knud Heinesen spidsformulerede det. Men selvom åndsfrihed altså er en værdi, vores samfund ...

Formandens beretning 2023

Foreningen Åndsfrihed: Formandens beretning 2023 Generalforsamling 22. marts 2023 Af Ingrid Ank, formand Er der sket et paradigmeskifte? Siden terrorangrebet i USA den 11. september 2001 har det været nemmere at argumentere for mere overvågning, mere grænsekontrol, mindre ytringsfrihed, mindre religion i det offentlige rum. Med mere. Men efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 er ...

Sindelagskontrol skaber ikke flere demokrater, men flere løgnere

»Sindelagskontrol skaber ikke flere demokrater, men flere løgnere« Vi skruer op for forsvarsbudgettet – men hvad er det, vi forsvarer? Det er der behov for, at vi genlærer her til lands, lyder det fra formanden og et bestyrelsesmedlem i Foreningen Åndsfrihed. Af Ingrid Ank og Daniel Toft Jakobsen februar 2022 satte en ny dagsorden. Den nye dagsorden ...

27 forslag til mere åndsfrihed

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer? 27 forslag til mere åndsfrihed   forORD Det går den forkerte vej for friheden. Der bliver færre frie demokratier i verden, og der sker alvorlige indskrænkninger i grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forskningsfrihed og foreningsfrihed. Udviklingen er ikke ganske ny, men Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 satte ...