Categories Archives

Høringssvar – lov om ændring af straffeloven

Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’   september 2023   Foreningen Åndsfrihed arbejder på at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og at indskrænke ytringsfriheden specifikt i forhold til religion. ...

Pressemeddelelse: ”En koranafbrænding er en ytring…”

Foreningen Åndsfriheds høringssvar ang. det såkaldte ’Forbud mod koranafbrændinger’ Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’ september 2023 Foreningen Åndsfrihed arbejder for at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og ...

Åndsfrihed kommer med en pris

Michael Agerbo Mørch ph.d., adjunkt på Fjellhaug International University College Næstformand i foreningen Åndsfrihed   I 1975 indskrev folketinget „åndsfrihed“ i skoleloven. Med den prægnante formulering om at skolens virke skal være præget af „åndsfrihed, ligeværd og demokrati“ var det sekulære samfunds trosbekendelse angivet, som socialdemokraten Knud Heinesen spidsformulerede det. Men selvom åndsfrihed altså er en værdi, vores samfund ...

27 forslag til mere åndsfrihed

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer? 27 forslag til mere åndsfrihed   forORD Det går den forkerte vej for friheden. Der bliver færre frie demokratier i verden, og der sker alvorlige indskrænkninger i grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forskningsfrihed og foreningsfrihed. Udviklingen er ikke ganske ny, men Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 satte ...

Skal demokrati forsvares med kanoner?

Kampen om definitionen på demokratiet i 1930’erne og 1940’erne – og i dag v/ lektor Esther Oluffa Pedersen Nogle blev modstandsmænd, andre blev nazismens støtter, og andre igen valgte – modvilligt eller beredvilligt – samarbejdspolitikken. Og efter krigen viste modsætningerne sig på ny, men nu i nye konstellationer. I anledning af udgivelsen af antologien Åndsfrihed i det moderne ...

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed?

Er Danmark pinligt bagud hvad angår forskningsfrihed? Oplæg om forskningsfrihed og åndsfrihed v. professor em. Heine Andersen Respons fra Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet Vartov 23. marts 2022 kl. 17-18.30 Professor em. Heine Andersen har igennem mange år hævdet, at det står sløjt til med forskningsfriheden i Danmark – også sammenlignet med de lande, vi ellers ...

Muhammedtegningerne og ytringsfrihedens to cirkler

Muhammedkrisen handlede ikke udelukkende om forholdet mellem islam og såkaldt vestlige værdier. Den er også et eksempel på en problematik, som viser sig inden for andre diskussioner om ytringsfrihed: Skal alt det, vi ikke kan lide at se eller læse, af den grund være forbudt? Muhammedkrisen er derfor ’godt materiale’ til at illustrere vigtigheden af, ...

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelsen vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, straffelovens § 136, stk. 3).   4. januar 2022   Til Justitsministeriet Att: Strafferetskontoret Sagsbehandler: Henrik Overgaard Morsing Sagsnr.: 2021-731-0080 Høringssvar til: Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af ...

Der er forskel på, hvad skolelæreren og præsten må ytre. Det er problematisk

I et frit demokrati skal det ikke være kriminelt at udtrykke en holdning. Og det er dybt problematisk, at der eksisterer en lov, der netop kriminaliserer holdningstilkendegivelser. At loven kun gælder i forbindelse med religiøs oplæring og ikke i alle mulige andre sammenhænge, gør den ikke mindre problematisk. Tværtimod. Af Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed Bragt ...