Categories Archives

Hvis vi hygger os for meget med mangfoldigheden, så er det nok, fordi den ikke rigtig er der

Bestyrelsens beretning Generalforsamling i Foreningen Åndsfrihed 2024 Ved formand Ingrid Ank   "18. Der skal være plads til diskussion af politik, religion og samfundsanliggender på ungdomsuddannelserne. Det enkelte uddannelsessted skal have frihed til selv at træffe afgørelser om, hvad der skal foregå på skolerne, men skolen bør lade de unge møde 'holdningsmennesker' (fx politikere), og lovgivningen i Danmark skal ...

Nej til religionsforbud. Der skal være plads til ånd og overbevisning på gymnasierne

Gymnasier i Danmark er sekulære, men det er forkert at begynde at forbyde religiøse aktiviteter eller at bære hovedtørklæde. De unge skal forberedes på en offentlighed med åbenhed og åndsfrihed. Af bestyrelsesmedlemmer Ingrid Ank, Michael Agerbo Mørch og Daniel Toft Jakobsen Gymnasier i Danmark er sekulære – de har deres eget formål – men de skal ikke ...

Om Israel/Palæstina-debatten i Danmark

Udtalelse fra Foreningen Åndsfrihed om Israel/Palæstina-debatten i Danmark Af næstformand Michael Agerbo Mørch Den genoptagne krig mellem Israel og Palæstina har siden 7. oktober bragt følelserne i kog hos mange af os. De fleste danskere er vokset op med konflikten, og de mange herboende palæstinensere og jøder er på talrige måder forbundet til de langvarige strid. ...

Høringssvar – lov om ændring af straffeloven

Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’   september 2023   Foreningen Åndsfrihed arbejder på at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og at indskrænke ytringsfriheden specifikt i forhold til religion. ...

Pressemeddelelse: ”En koranafbrænding er en ytring…”

Foreningen Åndsfriheds høringssvar ang. det såkaldte ’Forbud mod koranafbrændinger’ Høringssvar ang. ’Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøse betydning for et trossamfund)’ september 2023 Foreningen Åndsfrihed arbejder for at fremme og beskytte åndsfriheden i Danmark. I det lys finder vi det principielt problematisk at indskrænke typerne af tilladte uenighedsmarkeringer og ...

Åndsfrihed kommer med en pris

Michael Agerbo Mørch ph.d., adjunkt på Fjellhaug International University College Næstformand i foreningen Åndsfrihed   I 1975 indskrev folketinget „åndsfrihed“ i skoleloven. Med den prægnante formulering om at skolens virke skal være præget af „åndsfrihed, ligeværd og demokrati“ var det sekulære samfunds trosbekendelse angivet, som socialdemokraten Knud Heinesen spidsformulerede det. Men selvom åndsfrihed altså er en værdi, vores samfund ...

27 forslag til mere åndsfrihed

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer? 27 forslag til mere åndsfrihed   forORD Det går den forkerte vej for friheden. Der bliver færre frie demokratier i verden, og der sker alvorlige indskrænkninger i grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forskningsfrihed og foreningsfrihed. Udviklingen er ikke ganske ny, men Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 satte ...

Skal demokrati forsvares med kanoner?

Kampen om definitionen på demokratiet i 1930’erne og 1940’erne – og i dag v/ lektor Esther Oluffa Pedersen Nogle blev modstandsmænd, andre blev nazismens støtter, og andre igen valgte – modvilligt eller beredvilligt – samarbejdspolitikken. Og efter krigen viste modsætningerne sig på ny, men nu i nye konstellationer. I anledning af udgivelsen af antologien Åndsfrihed i det moderne ...

Formandens beretning 2022

Foreningen Åndsfrihed Beretning, generalforsamling 2022 Af Ingrid Ank, formand Vi er i en ny tid. Og det betyder noget for diskussionen af åndsfrihed. ’Bagtæppet’ for de seneste godt 20 års diskussion af åndsfrihed har i særdeleshed været 11. september 2001. Terrorangrebet satte en ny politisk dagsorden, som i mange sammenhænge har betydet, at spørgsmålet om ’tryghed’ fik lettere ...