Nyheder og artikler

Høringssvar til Epidemiloven

2021-01-15

Til Sundheds- og Ældreministeriet

Høringssvar til: Lovforslag nr. L 134: Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

 

Foreningen Åndsfrihed afgav høringssvar på udkastet til forslag til lov om epidemier i efteråret 2020 og vil i forhold hertil gerne udtrykke stor tilfredshed med, at Lovforslag L 134 i vidt omfang tager højde for de bekymringer, vi – og andre – gav udtryk for, særligt i forhold til indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder og i forhold til den parlamentariske kontrol.

Dertil skal også siges, at vi i allerhøjeste grad anerkender den alvor, der knytter sig til en epidemi, og vi har stor forståelse for, at lovforslaget er et forsøg på at tage højde for en situation, som er umulig at forudsige.

I forhold til L 134 – og i forhold til de erfaringer, vi som samfund har gjort os det seneste år – vil vi imidlertid pege på det vigtige i at tænke i en bredere repræsentation i epidemikomissionen. Sundhed er ikke blot at være sygdomsfri, og for mennesker, der fx bor alene, kan det at være afskåret fra socialt- og kulturelt samvær over længere tid også udgøre en sundhedsrisiko. Længerevarende afskårethed fra ånds-, folkeoplysnings- og kulturliv stiller os som samfundet med spørgsmålet: Hvad er det gode liv? Og hvor meget kan et menneske holde til, før isolationen i sig selv udgør en sundhedsrisiko? Vi vil gerne også understrege alvoren i, at pårørende afskæres fra døende.

Vi opfordrer til, at der medtænkes en eller flere personer i epidemikomissionen, som repræsenterer ’åndslivet’ (i bred forstand: tro og livssyn, kultur og folkeoplysning) og også gerne en, der repræsenterer skole- og uddannelsesområdet, og som begge kunne medvirke til at få øje på bredden i de menneskelige konsekvenser af en evt. længerevarende nedlukning af samfundet.

Dette er vores primære bemærkning til lovforslaget.

Derudover vil vi gerne udtrykke bekymring for lovforslagets kapitel 9. Vi har forståelse for, at det i en alvorlig krisesituation kan være nødvendigt at visse enheder udveksler personoplysninger, men vi har svært ved at se ud af kapitel 9, at der lægges op til nogen form for grænse fx for digital kontrol.

 

Venlig hilsen

Ole Wolf, næstformand

Ingrid Ank, formand

Foreningen Åndsfrihed

 

Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden. Afgørende for graden af åndsfrihed i et samfund er grundlæggende frihedsrettigheder som forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed. Afgørende for åndsfriheden er også, at samfundet anerkender individets grundlæggende behov for et meningsfuldt liv sammen med og i forhold til andre mennesker – herunder behovet for at forstå sig selv som andet og mere end en krop, der skal holdes sygdomsfri. www.aandsfrihed.dk

Share this post

You may also like

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *