Om foreningen

 

Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden i Danmark. Den er stiftet af repræsentanter med forskellige politiske, religiøse og livssynsmæssige overbevisninger, som har den fælles interesse at værne om og udbrede åndsfriheden.

Åndsfriheden kan fremmes eller begrænses med lovgivning, men den kan – og skal – ikke sikres alene ved lov. Åndsfriheden forsvares ved at blive brugt. Den indebærer en forpligtelse til at kæmpe for den andens ret til samme frihed. Åndsfrihed er derfor et borger-, fællesskabs- og samfundsanliggende.

Du kan læse mere om Foreningen Åndsfriheds grundlag her.

Foreningen Åndsfrihed er stiftet på baggrund af en vurdering af, at åndsfriheden er under pres i Danmark. Det er bl.a. et resultat af en øget ekstremisme, når nogen tvinger deres overbevisning ned over andre – ånds- og religionsforskrækkelse, hvor mennesker med en bestemt tro udsættes for negativ særbehandling i offentligheden – og en øget nationalisme, når en bestemt ’danskhed’ trækkes ned over alle borgere i Danmark.

Find Foreningen Åndsfriheds vedtægter her eller se medlemmer af bestyrelsen.