Bestyrelsen


Ingrid Ank (formand)
4193 9008 / ia@vartov.dk

 


Ole Wolf (næstformand)

 


Daniel Toft Jakobsen

 


Michael Agerbo Mørch

 


Sengül Inekci

 


Brian Degn Mårtensson

 


Bent Dahl Jensen

 

Suppleanter


Jacob Løkkegaard 1. suppleant

 


Hans Jørgen Hansen 2. suppleant

Revisor

Monica Lendal Jørgensen er revisor
Jonas Karpantschof er revisorsuppleant