Bestyrelsen


Ingrid Ank (formand)
4193 9008 / ia@vartov.dk

 


Ole Wolf (næstformand)

 


Daniel Toft Jakobsen

 


Peter Bendix Pedersen

 


Brian Degn Mårtensson

 


Hans Krab Koed

 


René Justesen

Suppleanter


Sengül Inekci

 


Signe Krarup Leth

 


Jacob Løkkegaard

 


Hans Jørgen Hansen

 


Michael Agerbo Mørch

Revisor

Monica Lendal Jørgensen er revisor
Jonas Karpantschof er revisorsuppleant