STUDENTERMEDHJÆLPER TIL FORENINGEN ÅNDSFRIHED

Har du lyst til at være med til at bære nogle af tidens sværeste diskussioner ud i en bredere offentlighed – på et reflekteret grundlag? Fx diskussioner, der handler om ytringsfrihed, religionsfrihed eller foreningsfrihed? Og er du optaget af forholdet mellem individ, samfund, demokrati og åndsfrihed?

Foreningen Åndsfrihed søger en studentermedhjælper, gerne med universitetsbaggrund inden for samfundsvidenskab, humaniora eller teologi. Søg stillingen, hvis du vil være med til at understøtte kommunikationen om åndsfrihed til medier, politikere og foreningens medlemmer og bidrage til Foreningen Åndsfriheds aktiviteter og udvikling.

Hvem er vi?

Foreningen Åndsfrihed blev stiftet i 2018 med det formål at fremme åndsfriheden i Danmark. Åndsfrihed er et ikke-juridisk begreb, der er tæt forbundet med mere juridiske frihedsrettigheder som ytringsfrihed, tros-, tanke-og religionsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed, og som samtidig på en særlig måde understreger forpligtelsen til ikke blot at forsvare sine egne rettigheder men også rettighederne for dem, der er helt forskellige fra en selv, og som man måske endda ikke bryder sig om. Friheden er aldrig grænseløs, men det er et bærende samfundsprincip i et samfund med åndsfrihed, at det er lovligt at udtrykke sig på måder, som ikke alle finder hensigtsmæssigt, empatisk eller politisk korrekt. Vi må derfor skelne mellem, hvornår vi diskuterer ’god opførsel’, og hvornår vi diskuterer ’jura’.

Foreningen Åndsfrihed bidrager til samfundsdebatten gennem bl.a. udgivelser, indsendelse af høringssvar, foredrag, undervisningsoplæg og deltagelse i debatter. Arbejdet i foreningen går på tre ben: Debat, formidling og forskning. Bestyrelsen består af personer med forskellige politiske og religiøse/livssynsmæssige baggrunde og varetager som frivilligbaseret forening hoveddelen af foreningens arbejde. Læs mere om foreningen på www.aandsfrihed.dk

Ansvar og opgaver

I samarbejde med foreningens bestyrelse forventer vi, at du kan arbejde kvalificeret med følgende opgaver:

 • Være tovholder og koordinator for fx skolebesøg, foredrag og debatter
 • Varetage kommunikationen via fx SoMe, nyhedsbreve, pressemeddelelser mv.
 • Lave research på aktuelle spørgsmål som fx koranafbrændingsdiskussionen
 • Skrive udkast til høringssvar og debatindlæg
 • Opdatere og redigere hjemmeside
 • Stå for mødeindkaldelser, udsendelse af referater mv.

Du får stort ansvar og også indflydelse på dine arbejdsopgaver, men der vil samtidig altid være mulighed for vejledning, samarbejde og sparring.

Om dig

Vi ønsker en studentermedhjælper, som brænder for samfundsdebatter om tidens store udfordringer. Det er ikke nødvendigt, men dog et plus, hvis du har forhåndskendskab til den danske åndsfrihedstradition via fx tænkere som N.F.S. Grundtvig, Hal Koch og Poul Henningsen (PH). Som studentermedhjælper forventer vi, at du:

 • Er god til at prioritere din tid og arbejde selvstændigt
 • Følger opgaver til dørs og har blik for, hvor du kan træde til med en hjælpende hånd
 • Kan bevare overblik og veksle mellem flere arbejdsopgaver løbende
 • Er initiativrig og kan sætte dig ind i nyt stof
 • Har en interesse for åndsfrihed
 • Er ’diskussionslysten’

 

Øvrige oplysninger

Arbejdstid:                          ca. en dag om ugen. Kan aftales nærmere ved en samtale.

Ansøgningsfrist:                  1/12 2023 kl. 23.59

Ansættelse:                         fra medio januar 2024

Samtaler finder sted inden jul

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Ingrid Ank (41939008 / ia@grundtvigskforum.dk) eller næstformand Michael Agerbo Mørch (28253219 / michaelagerbomoerch@gmail.com)

Ansøgning og CV sendes til: aandsfrihed@aandsfrihed.dk og mærkes ’ansøgning til stilling som studentermedhjælper’