Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden i Danmark.

At være demokrat er ikke at være bange – åndsfrihed under pres

I Danmark har vi en lang tradition for åndsfrihed – men traditionen er kommet under pres. Bogen At være demokrat er ikke at være bange udfolder åndsfrihedens grundtanker og grundtænkere og historie og diskuterer samtidig nutidige områder og emner, hvor spørgsmålet om åndsfrihed er på spil – og under pres. Det gælder emner som religion i […]

Åndsfrihed i det moderne samfund

I Danmark har vi et vidtforgrenet net af frihedsrettigheder, der historisk har været samlet under begrebet “åndsfrihed”. Vi har frihed til at tro, mene og sige, hvad vi vil, så længe vi respekterer andres ret til det samme. Alligevel stiller vi i dag spørgsmål, der berører åndsfrihedens kerne: Skal ytringer være frie? Må man bruge […]

Samtalekort: Debat om drengeomskæring

Idéen med disse kort er at skabe samtaler om et svært emne. Det er ikke meningen, at I skal nå frem til en bestemt holdning. Men det er ønsket, at I gennem samtalen kommer længere ind i dilemmaer og nuancer. Sådan gør I: Gå sammen to eller flere (det fungerer bedst med grupper på ca. […]

Foreningen Åndsfrihed

 

Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden i Danmark.

Foreningen er stiftet af repræsentanter med forskellige politiske, religiøse, livssynsmæssige overbevisninger, men med den fælles interesse at værne om og udbrede åndsfriheden.

 

Er du enig …? Fem selvfølgeligheder i et samfund præget af åndsfrihed

1. Frihed er lige så meget din frihed som min frihed. Frihed indbefatter din ret til at have synspunkter, som jeg er dybt uenig i, og også til at forsøge at overbevise mig om, at du har ret. Dette gælder også fx, hvis du vil overbevise mig om, at demokratiet skal afskaffes.

2. Et frit demokratisk samfund er afhængigt af institutioner, ideer og initiativer, der ikke er demokratiske. Fx er domstolene, forskningen, kunsten og religionerne ikke demokratiske og ville ødelægge sig selv, hvis de var.

3. Det offentlige rum er et fælles rum, men ikke et neutralt rum. Forestillingen om det kultur- og historieløse fælles rum er en illusion (illusionen om neutralitet stammer fra dem, der definerer det fælles rum). I et frit demokratisk samfund kan man ikke forbyde enkeltindivider eller grupper at udtrykke deres overbevisning offentligt under henvisning til en fælles neutralitet i det offentlige rum.

4. Forbud mod at udtrykke bestemte holdninger eller livssyn får ikke disse holdninger og livssyn til at forsvinde. Forbuddet vil endda meget ofte være medvirkende til at styrke visse holdninger og livssyn.

5. Civilsamfund og foreningsliv er en afgørende faktor i et frit demokratisk samfund. Et frit foreningsliv giver en pluralitet i måderne at være fælles på og giver den enkelte frihed og styrke til at definere sig ud fra andet end majoriteten. Åndsfriheden indskrænkes, når samfundet i stigende grad reduceres til at bestå af to enheder: enkeltindivid og stat. Et samfund præget af åndsfrihed er opmærksomt på, at civilsamfundet og det frie foreningsliv skal styrkes, ikke svækkes.

Er du enig …?

Læs mere om Foreningen Åndsfrihed her på siden – eller følg os på Facebook