Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden i Danmark.

27 forslag til mere åndsfrihed

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer? 27 forslag til mere åndsfrihed   forORD Det går den forkerte vej for friheden. Der bliver færre frie demokratier i verden, og der sker alvorlige indskrænkninger i grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, forskningsfrihed og foreningsfrihed. Udviklingen er ikke ganske ny, men Ruslands invasion af Ukraine […]

Det mest dilemmafyldte

Diskussionen af drengeomskæring er ikke bare et af de mest dilemmafyldte spørgsmål – det rammer også lige ned i en række kernespørgsmål i religions- og samfundsfagsundervisningen i forhold til det at være et (frit) individ i et (fælles) samfund Af Ingrid Ank, formand Foreningen Åndsfrihed ”Passiv rygning er meget sundhedsfarligt. Alligevel forbyder vi ikke forældre […]

Vi styrker forsvaret. Men hvad er det, vi forsvarer?

27 forslag til mere åndsfrihed Åben debat med Alex Vanopslagh (LA) og Ida Auken (S) 22. marts kl. 16-17 på Vartov i København   Skal der undervises i åndsfrihed på danske asylcentre? Skal åndsfrihed skrives ind i friskoleloven? Skal forskningsfriheden styrkes? Skal navnelovgivningen liberaliseres? Skal vi indføre to valgfrie helligdage for alle – uanset tro […]

Foreningen Åndsfrihed

 

Foreningen Åndsfrihed arbejder for at forsvare og fremme åndsfriheden i Danmark.

Foreningen er stiftet af repræsentanter med forskellige politiske, religiøse, livssynsmæssige overbevisninger, men med den fælles interesse at værne om og udbrede åndsfriheden.

 

Er du enig …? Fem selvfølgeligheder i et samfund præget af åndsfrihed

  1. Frihed er lige så meget din frihed som min frihed. Frihed indbefatter din ret til at have synspunkter, som jeg er dybt uenig i, og også til at forsøge at overbevise mig om, at du har ret. Dette gælder også fx, hvis du vil overbevise mig om, at demokratiet skal afskaffes.
  2. Et frit demokratisk samfund er afhængigt af institutioner, ideer og initiativer, der ikke er demokratiske. Fx er domstolene, forskningen, kunsten og religionerne ikke demokratiske og ville ødelægge sig selv, hvis de var.
  3. Det offentlige rum er et fælles rum, men ikke et neutralt rum. Forestillingen om det kultur- og historieløse fælles rum er en illusion (illusionen om neutralitet stammer fra dem, der definerer det fælles rum). I et frit demokratisk samfund kan man ikke forbyde enkeltindivider eller grupper at udtrykke deres overbevisning offentligt under henvisning til en fælles neutralitet i det offentlige rum.
  4. Forbud mod at udtrykke bestemte holdninger eller livssyn får ikke disse holdninger og livssyn til at forsvinde. Forbuddet vil endda meget ofte være medvirkende til at styrke visse holdninger og livssyn.
  5. Civilsamfund og foreningsliv er en afgørende faktor i et frit demokratisk samfund. Et frit foreningsliv giver en pluralitet i måderne at være fælles på og giver den enkelte frihed og styrke til at definere sig ud fra andet end majoriteten. Åndsfriheden indskrænkes, når samfundet i stigende grad reduceres til at bestå af to enheder: enkeltindivid og stat. Et samfund præget af åndsfrihed er opmærksomt på, at civilsamfundet og det frie foreningsliv skal styrkes, ikke svækkes.

Er du enig …?

Læs mere om Foreningen Åndsfrihed her på siden – eller følg os på Facebook