Nyheder, artikler og udgivelser fra Foreningen Åndsfrihed

Om Israel/Palæstina-debatten i Danmark

Udtalelse fra Foreningen Åndsfrihed om Israel/Palæstina-debatten i Danmark

Af næstformand Michael Agerbo Mørch

Den genoptagne krig mellem Israel og Palæstina har siden 7. oktober bragt følelserne i kog hos mange af os. De fleste danskere er vokset op med konflikten, og de mange herboende palæstinensere og jøder er på talrige måder forbundet til de langvarige strid. Foreningen Åndsfrihed anerkender konfliktens kompleksitet og føler med de mange mennesker på begge sider, som lider, har lidt savn og/eller på anden måde er udfordrede af konfliktens varighed og styrke.

I Foreningen Åndsfriheds bestyrelse er vi muslimer, sekularister og kristne, og vi har også jødiske medlemmer. Vi placerer os både til højre, venstre og i midten af det partipolitiske spektrum i Danmark, og som en konsekvens af denne pluralisme ser vi ganske givet meget forskelligt på krigen. Jeg skriver ”ganske givet” af en grund, for jeg ved det ikke. I Foreningen Åndsfrihed er vi ikke optagede af at diskutere realpolitik – hvor vigtig den end er for os alle sammen – men af at afklare spillereglerne for den uenighed, der er imellem os.

Derfor er vi bekymrede over det stigende antal eksempler på både jøder og palæstinensere i Danmark, som bliver udsat for trusler, injurier og hærværk, alene fordi de tilhører en bestemt etnisk gruppe. Vi mener, at det er den helt forkerte respons på den uenighed, der er om konfliktens årsag og placeringen af skyld og ansvar.

Vi er ikke imod hårde meningskampe. Vi er imod, at man lukker munden på sine meningsmodstandere ved at true dem til tavshed. Med denne korte udtalelse vil vi gerne minde om Hal Kochs vise ord, der blev sagt i en tid, hvor efterkrigstidens danske samfund var splittet angående nazismen: ”Man må nu engang affinde sig med, at der kun er to måder at ordne vores indbyrdes forhold på. Vi kan slås om det og vi kan tales ved … Ved sværdet kan man finde ud af, hvem der er den stærkeste, men aldrig hvem der har ret.”

Krigen i Mellemøsten ser ikke ud til at få en ende foreløbig, og netop derfor må vi afklare spillereglerne for diskussionen i Danmark. Foreningen Åndsfrihed opfordrer til, at man tager Hal Kochs gamle visdom til sig, og lader de hårde meningskampe føres ved ordets kraft og magt alene.

Share this post