Categories Archives

Formandens beretning 2023

Foreningen Åndsfrihed: Formandens beretning 2023 Generalforsamling 22. marts 2023 Af Ingrid Ank, formand Er der sket et paradigmeskifte? Siden terrorangrebet i USA den 11. september 2001 har det været nemmere at argumentere for mere overvågning, mere grænsekontrol, mindre ytringsfrihed, mindre religion i det offentlige rum. Med mere. Men efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 er ...

Sindelagskontrol skaber ikke flere demokrater, men flere løgnere

»Sindelagskontrol skaber ikke flere demokrater, men flere løgnere« Vi skruer op for forsvarsbudgettet – men hvad er det, vi forsvarer? Det er der behov for, at vi genlærer her til lands, lyder det fra formanden og et bestyrelsesmedlem i Foreningen Åndsfrihed. Af Ingrid Ank og Daniel Toft Jakobsen februar 2022 satte en ny dagsorden. Den nye dagsorden ...
kalkmaleri Jesu omskæring

Det mest dilemmafyldte

Diskussionen af drengeomskæring er ikke bare et af de mest dilemmafyldte spørgsmål – det rammer også lige ned i en række kernespørgsmål i religions- og samfundsfagsundervisningen i forhold til det at være et (frit) individ i et (fælles) samfund Af Ingrid Ank, formand Foreningen Åndsfrihed ”Passiv rygning er meget sundhedsfarligt. Alligevel forbyder vi ikke forældre til små ...

’Civil ulydighed’ er folkeskolelæreres særlige speciale

En undersøgelse af brugen af udtrykket ’civil ulydighed’ på folkeskolen.dk afslører noget om, hvad der er særligt for lærergerningen: Modsat fx sygeplejersker, der ’bare’ skal redde vores liv, skal læreren nemlig både lære eleverne at holde loven og at lave den – og måske lave den om. En lærer er derfor altid lidt ’på kant ...
Forbud mod drengeomskæring til debat

Et ægte dilemma: Forbud mod drengeomskæring til debat

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne/10. kl. Lærervejledning, elevmateriale og samtalekort Debatten om drengeomskæring er noget af det mest dilemmafyldte. Diskussionen dukker op med jævne mellemrum i Danmark, bl.a. da der i 2020 blev rejst et borgerforslag om et forbud mod drengeomskæring. Hver gang debatten blusser op, er det forbundet med voldsomme diskussioner og hårde beskyldninger fra både tilhængere og ...

Høringssvar vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner

juni 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Mail: AARJK@uvm.dk, sags nr.: 22/05191   Høringssvar ang. forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner) Fra Foreningen Åndsfrihed Regeringens lovforslag om ...

Muhammedtegningerne og ytringsfrihedens to cirkler

Muhammedkrisen handlede ikke udelukkende om forholdet mellem islam og såkaldt vestlige værdier. Den er også et eksempel på en problematik, som viser sig inden for andre diskussioner om ytringsfrihed: Skal alt det, vi ikke kan lide at se eller læse, af den grund være forbudt? Muhammedkrisen er derfor ’godt materiale’ til at illustrere vigtigheden af, ...

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven

Høringssvar om lovforslag til ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelsen vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, straffelovens § 136, stk. 3).   4. januar 2022   Til Justitsministeriet Att: Strafferetskontoret Sagsbehandler: Henrik Overgaard Morsing Sagsnr.: 2021-731-0080 Høringssvar til: Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af ...

Der er forskel på, hvad skolelæreren og præsten må ytre. Det er problematisk

I et frit demokrati skal det ikke være kriminelt at udtrykke en holdning. Og det er dybt problematisk, at der eksisterer en lov, der netop kriminaliserer holdningstilkendegivelser. At loven kun gælder i forbindelse med religiøs oplæring og ikke i alle mulige andre sammenhænge, gør den ikke mindre problematisk. Tværtimod. Af Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed Bragt ...