Nyheder, artikler og udgivelser fra Foreningen Åndsfrihed

Forside "At være demokrat er ikke at være bange"

At være demokrat er ikke at være bange – åndsfrihed under pres

I Danmark har vi en lang tradition for åndsfrihed – men traditionen er kommet under pres. Bogen At være demokrat er ikke at være bange udfolder åndsfrihedens grundtanker og grundtænkere og historie og diskuterer samtidig nutidige områder og emner, hvor spørgsmålet om åndsfrihed er på spil – og under pres. Det gælder emner som religion i det offentlige rum, ytringsfrihedens grænser, danskhed, friskoler, negativ social kontrol, arbejdsmiljø, forskningsfrihed, techgiganter med mere.

Forfatterne Ingrid Ank og Daniel Toft Jakobsen vender sig mod denne tendens og forsvarer en liberal tilgang til ‘ånds-spørgsmål’, hvor ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og samvittighedsfrihed opfattes som friheder, der kun i meget begrænset omfang bør indskrænkes. Bogen udgør samtidig en lettilgængelig introduktion til begrebet ‘åndsfrihed’, dets implikationer og historie med foregangsmænd som fx N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Hal Koch (1904-1963).

Bogen er udgivet på forlaget Klim i 2020.

Læs mere på forlagets hjemmeside.

“At være demokrat er ikke at være bange” er et citat af István Bibó, 1911-1979, ungarsk minister, der lod sig arrestere under sovjetangrebet i 1958.

Share this post